Väderobservationer från Kraftvärmeverket.

Vi hjälper dig hålla koll på vädret. Här kan du ta del av aktuella väderdata uppmätta vid Kraftvärmeverket i Västerås.

Värdena anger medelvärdet under föregående timme. Du kan se temperatur och solinstrålning med mera. Klicka på länken historik för att se tidigare uppmätta värden.

 

Temperatur:

9,9 °C
Historik

Solinstrålning:

0 W/m²
Historik

Relativ luftfuktighet:

93 %
Historik

Atmosfärstryck:

1 021,2 mbar
Historik

Vind:

0,7 m/s syd
Historik