Väderobservationer från Kraftvärmeverket.

Vi hjälper dig hålla koll på vädret. Här kan du ta del av aktuella väderdata uppmätta vid Kraftvärmeverket i Västerås.

Värdena anger medelvärdet under föregående timme. Du kan se temperatur och solinstrålning med mera. Klicka på länken historik för att se tidigare uppmätta värden.

 

Temperatur:

6,4 °C
Historik

Solinstrålning:

1 W/m²
Historik

Relativ luftfuktighet:

77,2 %
Historik

Atmosfärstryck:

1 026 mbar
Historik

Vind:

0,8 m/s väst
Historik